Kathmandu University News

Tender Notice for Plants Supply

isms | 04 June, 2018 14:19

काठमाडौं विश्वविद्यालय
शिलबन्दी बोलपत्र(Tender)को सूचना
 
यस विश्वविद्यालय, स्कूल अफ साइन्सको चुरे प्रोजेक्ट अन्तर्गत चुरे क्षेत्रमा बृक्षरोपनका लागि तपशिल बमेजिमका विरुवाहरु आवश्यक भई खरिद गर्नु पर्ने हुदा इच्छुक रजिष्टर्ड फर्म र कंपनिहरुले विश्वविद्यालयको website, www.ku.edu.np मा उल्लेख गरिए बमोजिमको कागजातहरु संलग्न राखि २०७५।०२।२२ मा कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भएको मितिले १० दिन भित्र यस विश्वविद्यालयमा गोप्य शिलबन्दि बोलपत्र पेश गर्न  सम्बन्धित सबैको जानकारिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । बोलपत्र फाराम रु १०००।— (एकहजार) पछि फिर्ता नहुने गरी नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक बनेपा शाखा, काभ्रेमा रहेको यस विश्वविद्यालयको खाता ब.हि.नं. ००५०१०३०२५०००९ मा जम्मा गरेको सक्कल भौचर संलग्न साथ, केन्द्रिय कार्यालय धुलिखेलबाट  लिन सकिने छ ।
 

सि.

बाँस को प्रजाती

संख्या

कैफियत

चाब बाँस (Bambusa tulda )

१४०००

मल बाँस ( Bambusa nutans )

७०००

हरौत बाँस ( Bambusa balcooa)

७०००


 
विवरण:

Sapling Age                            :           Minimum 2 years old

Plant Height (Shoot Length)   :           6- 15 feet

Root length                             :           8 - 24 cm

Inter-nodal length                   :           6 - 12 cm (on average)

Inter-nodal circumference      :           3 – 5 cm (on average)

Hardening period                    :           At least 7 days

 

 

आवस्यक कागजातहरु:

  • रजिष्टर्ड फर्म कंपनिको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि    
  • नविकरणसहितको फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको 
  • PAN दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा पछिल्लो पटक (२०७३ ÷७४) को कर चुत्ता गरेको प्रामण पत्रको प्रतिलिपि
संपर्क
डिन
स्कूल अफ साइन्स, 
काठमाडौं विश्वविद्याालय, धुलिखेल, काभ्रे
पो. ब.नं.  ६२५०
फोनः ०११ ४१५१००
सम्पर्क फोनः ९८०१३७००७९ 
 
 

Dr. Sharma published research paper

isms | 04 June, 2018 13:59

New Publication of Dr. Gajendra Sharma 

Dr. Gajendra Sharma Associated Professor at the Department of Computer Science and Engineering
​ ​
got published
​ ​
following research paper
​ 
recently:

Sharma G (2018). Performance Analysis of Vehicle Number Plate Recognition System Using Template Matching Techniques. J Inform Tech Softw Eng 8: 232. doi:10.4172/2165-7866.1000232

The paper is found online at: 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb