Kathmandu University News

Message from Vice Chancellor, Prof. Dr. Ram KM Shrestha, wishing you Happy Dashain and Tihar 2075.

isms | 10 October, 2018 10:41

Notice for Bus route (8 Kartik - 27 Kartik, 2075 )

isms | 09 October, 2018 11:56

Ammended Notice for 24th Convocation Ceremony

isms | 08 October, 2018 15:01

 

 Application Form Available at ku.graduationnp.com 

 

 

सूची दर्ता गराउने सम्बन्धि सूचना

isms | 08 October, 2018 14:35

काठमाडौं विश्वविद्यालय

सूची दर्ता गराउने सम्बन्धि सूचना

(प्रकाशित मिति २०७५।०६।२२ गते)

 

यस विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक बर्ष ०७५।७६ को लागि आवश्यक पर्ने तपशिल बमोजिमका सेवा तथा सामानहरु आपूर्ति  गराउन इच्छूक इजाजत प्राप्त व्यक्ति,फर्म, संस्था वा कंपनीहरुबाट सार्वजनिक खरिद नियमावलि २०६४ बमोजिम मौजुदा सूचि (Standing List)  दर्ताको लागि यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले २० दिन भित्र यस कार्यालय धुलिखेल परिसरमा कार्यालय खुलेको कार्यालय समयभित्र प्रत्येक समूहका लागि छुट्टाछुट्टै रितपूर्वकको आवेदन पेश गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको विस्तृत विवरणको लागि विश्वविद्यालयको website: www.ku.edu.np मा हेर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ

 

तपशिल

 

आपूर्ति गर्नुपर्ने सामान तथा सेवाहरु

१.स्टेशनरी तथा कार्यालय सामानहरु ।

२.कम्पयूटर पार्टपूर्जाका सामानहरु ।

३.इलेक्ट्र्रोनिक्स तथा इलेक्ट्र्रिकल्सका सामानहरु ।

४.राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय हवाई टिकट सम्बन्धि ।

५. प्रयोगशाला सम्बन्धि सामानहरु (Lab Materials, Chemicals, Glassware etc.)

 

 

रजिष्ट्रार

काठमाडौं विश्वविद्यालय, धुलिखेल, काभ्रे

 

पेश गर्नुपर्ने आवस्यक कागजातहरु

·         रजिष्टर्ड फर्म/कंपनीको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

·         नविकरणसहितको फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।                                                          

·         मूल्यअभिबृद्धि कर (PAN/VAT)  दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि  ।

·         पछिल्लो पटक(२०७४/७५ मा) कर चुत्ता गरेको प्रामाण पत्रको प्रतिलिपि ।

·         कम्पनी भए प्रबन्धपत्र तथा नियमावलिको प्रतिलिपि ।

·         कालो सूचिमा परेनपरेको स्वघोषणा पत्र ।

·         कार्यदक्षताको अनुभव सम्बन्धि प्रमाण पत्र ।

·         उत्पादन तथा विकी्र गरिने प्रमुख वस्तु तथा सेवाहरुको विवरण ।

·         वार्षिक टर्नओभरको विवरण ।

·         नेपाल सरकार वा अन्य सामाजिक संघ÷संस्थाहरुमा सामान आपूर्ति गरेको भए सो को विवरण ।

 

संपर्क
काठमाडौं विश्वविद्याालय, धुलिखेल, काभ्रे
पो. ब.नं.  ६२५०
फोनः ०११ ४१५१००
फ्याक्सः ०११ ४१५०११
E-mail: procurement@ku.edu.np

STUDENTS MOBILITY CALL FOR APPLICATION

isms | 07 October, 2018 15:57

 Links to download

  1. Call for students application
  2. Equivalents for English proficiency 
  3. Equivalents of GPA 
  4. FR-1294-ICM-Students Mobility-Application Form (Incoming) 
  5. ICM YTU Departments with English as medium of instruction
 
 

 

Call for Application: ERASMUS+ STAFF MOBILITY

isms | 07 October, 2018 15:45

 # Staff Mobility Call For Application

 # Application Form

 

 

Student Notice for Dashian,Tihar and Chhath - 2018 (SoE, SoSc)

isms | 07 October, 2018 11:01

Notice About SWC Election

isms | 05 October, 2018 21:29

Result - Project selection for Energize Nepal research funding support

isms | 04 October, 2018 10:40

 

 # Notice in pdf

 

 

Notice for 24th Convocation Ceremony

isms | 02 October, 2018 18:08

 

View FullSize

 

Application Form Available at ku.graduationnp.com

 

 

Quotation Notice for Aluminium Works in Warehouse

isms | 01 October, 2018 15:52

 

View FullSize

 

 

Admission Notice for Graduate Program in Mechanical Engineering

isms | 01 October, 2018 12:35

 

View FullSize

 

 

[Download] Document Verification and Admission Procedure Notice

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb