Kathmandu University News

5TH GRADUATE CONFERENCE-HIMALAYAN KNOWLEDGE CONCLAVE

isms | 08 February, 2019 15:44

5TH GRADUATE CONFERENCE-HIMALAYAN KNOWLEDGE CONCLAVE

  

http://knowledgeconclave.com.np/ 

शिलबन्दी प्रश्ताव(Quotation)को सूचना (Digital Theodolite Machine with Tripod and Auto level Machine with Tripod)

isms | 08 February, 2019 13:05

काठमाडौं विश्वविद्यालय

शिलबन्दी प्रश्ताव(Quotation)को सूचना

 

यस विश्वविद्यालय, स्कूल अफ इन्जिनियरिङ्गको लागि तपशिलमा उल्लेख गरीएको Specification अनुसारको Digital Theodolite Machine with Tripod (Set) थान तथा Auto level Machine with Tripod (Set) थान खरिद गर्नु पर्ने हुदा इच्छुक रजिष्टर्ड फर्म कंपनिहरुले विश्वविद्यालयको website, www.ku.edu.np मा उल्लेख गरिए बमोजिमको कागजातहरु संलग्न राखि यो सूचना २०७५।१०।२५ मा प्रकाशित भएको मितिले दिन भित्र कार्यालय खुला रहेको कार्यालय समयभित्र यस विश्वविद्यालयमा गोप्य शिलबन्दि प्रश्ताव पेश गर्न  सम्बन्धित सबैको जानकारिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको

 

रजिष्ट्रार

काठमाडौं विश्वविद्याालय, धुलिखेल, काभ्रे

 

website information, (आवस्यक कागजातहरु)

 

  •          रजिष्टर्ड फर्म कंपनिको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
  •          सामानहरुको (VAT सहित) मूल्य
  •          नविकरणसहितको फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  •          मूल्यअभिबृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा पछिल्लो पटक(२०७५/७६)मा कर चुत्ता गरेको प्रामण पत्रको प्रतिलिपि
  •          Authorised Dealership प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि  

 


 

संपर्क

काठमाडौं विश्वविद्याालय, धुलिखेल, काभ्रे
पो. .नं६२५०
फोनः ०११ ४१५००१
फ्याक्सः ०११ ४१५०११
E-mail:   procurement@ku.edu.np

 # For more detail....

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb