Kathmandu University News

Tender Notice for Equipments Supply (IFS Project)

isms | 26 July, 2018 15:14

काठमाडौं विश्वविद्याालयको

शिलबन्दी Quotation को सूचना

 

यस विश्वविद्यालय, स्कूल अफ साइन्स, Department of Pharmacy(IFS Project) को लागि तपशिलमा उललेखित Equipment हरु खरिद गर्नु पर्ने हुदा इच्छुक रजिष्टर्ड फर्म / कंपनिहरुले उल्लेखीत Specification अनुसार के कति मूल्यमा उपलब्ध गराउन सक्ने हो, सो को शिलबन्दि प्रस्ताव यो सूचना २०७५/०४/१० मा का.वि.वि. को Website मा प्रकाशित भएको मितिले ७  दिन भित्र कार्यालय खुला रहेको कार्यालय समय भित्र आइपुग्ने गरि प्रस्ताव दर्ता गर्न यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

S.No

Items

Qty.

Specification

1

Flake Ice Maker

1

Minimum ice /hour with storage capacity of 10 kg.

2

Incubator Shaker

1

Temp range: 5-60 degree Celsius, RPM: up to 400

3

Vertex shaker

1

For Eppendorf tubes as well as microplates

4

Micropiprettes

3

Each of 1-2 μl, 10-1002 μl, 100-10002 μl, autoclavable

5

Balance(4digits)

1

4 digits (minimum capacity=100 μg)

6

Fridge

1

160 litres, 0-4 degree Celsius

 

                                                                                डिन
                                                            
स्कूल अफ साइन्स,
                                                          काठमाडौं विश्वविद्याालय, धुलिखेल, काभ्रे

 

 (आवस्यक कागजातहरु)

  • रजिष्टर्ड फर्म कंपनिको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
  • सामानहरुको (VAT सहित) मूल्य
  • नविकरणसहितको फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • Authorised Dealership प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • मूल्यअभिबृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा पछिल्लो पटक ०७४/७५ को कर चुत्ता गरेको प्रामण पत्रको प्रतिलिपि 

संपर्क

काठमाडौं विश्वविद्याालय, धुलिखेल, काभ्रे
पो
. .नं६२५०
फोनः
०११ ४१५१००
फ्याक्सः
०११ ४१५०११
email: procurement@ku.edu.np 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb