Kathmandu University News

Tender Notice for Turbine Test Rig Relocation

isms | 11 August, 2018 10:04

काठमाडौं विश्वविद्यालय
शिलबन्दी बोलपत्र(Tender)को सूचना
 
यस विश्वविद्यालय, स्कूल अफ इन्जिनियरिङ्ग, Turbine Testing Lab को लागि Existing Francis Turbine Test Rig Relocation गर्न निम्न कार्यहरुः 
 
1. Structural Beam Support for model Turbine which includes as cutting, shifting, modification, fabrication and installation.
2. Turbine accessories which includes maintenance, fabrication (if any), erection & commissioning of the same.
 
गर्नु पर्ने हुदा इच्छुक रजिष्टर्ड फर्म / कंपनिहरुले विश्वविद्यालयको website, www.ku.edu.np मा उल्लेख गरिए बमोजिमको कागजातहरु संलग्न राखि २०७५।०४।२६ मा कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र यस विश्वविद्यालयमा गोप्य शिलबन्दि बोलपत्र पेश गर्न  सम्बन्धित सबैको जानकारिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । बोलपत्र फाराम रु १०००।— (एकहजार) पछि फिर्ता नहुने गरी नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक बनेपा शाखा, काभ्रेमा रहेको यस विश्वविद्यालयको खाता ब.हि.नं. ००५०१०३०२५०००९ मा जम्मा गरेको सक्कल भौचर संलग्न साथ, केन्द्रिय कार्यालय धुलिखेलबाट  लिन सकिने छ ।

डिन
स्कूल अफ इन्जिनियरिङ्ग, काठमाडौं विश्वविद्याालय, धुलिखेल, काभ्रे
 

(आवस्यक कागजातहरु)

  • रजिष्टर्ड फर्म कंपनिको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
  • सामानहरुको (VAT सहितमूल्य
  • नविकरणसहितको फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • मूल्यअभिबृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा पछिल्लो पटक  कर चुत्ता गरेको प्रामण पत्रको प्रतिलिपि 

संपर्क

काठमाडौं विश्वविद्याालयधुलिखेलकाभ्रे
पो
.नं.  ६२५०
फोनः
 ०११ ४१५१००
फ्याक्सः
 ०११ ४१५०११

email: procurement@ku.edu.np  
 
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb