Kathmandu University News

Tender Notice for Lab Equipments Supply

isms | 26 September, 2018 11:02

काठमाडौं विश्वविद्यालय (EEBDN Project) को लागी Lab Equipments सप्लाई गर्ने बारेको सूचना

यस विश्वविद्यालयको धुलिखेल परिसरमा तपशिलमा उल्लेख गरिए अनुसारको Lab Equipments आवश्यक भएकोले इच्छुक फर्महरुले तपशिलमा उल्लेखीत कागजात तथा Specification अनुसार के कति मूल्यमा उपलब्ध गराउन सक्ने हो, सो को शिलबन्दि प्रस्ताव यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र कार्यालय खुला रहेको कार्यालय समय भित्र आइपुग्ने गरि प्रस्ताव दर्ता गर्न यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

S.No.

Items

Qties.

Specification

1

Temperature, Humidity Data Logger

4

HOBO MX 1101 Temperature/RH Data Logger

2

Temperature, Humidity Data Logger

6

HOBO MX 2301 Temperature/RH Data Logger

3

Temperature, Humidity Data Logger

2

HOBO UX 100-011 Temperature/RH Data Logger

4

Thermal Camera

1

Mobile Mounted Thermal Camera (For iOS)

 

डिन
स्कूल अफ् इन्जिनियरिङ्ग, धुलिखेल, काभ्रे


(आवस्यक कागजातहरु)

  • रजिष्टर्ड फर्म कंपनिको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि    
  • सामानहरुको ९ख्ब्त् सहित) मूल्य       
  • नविकरणसहितको फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि    
  • मूल्यअभिबृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा पछिल्लो पटक ०७४÷७५को कर चुत्ता गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि


संपर्क
काठमाडौं विश्वविद्याालय, धुलिखेल, काभ्रे
पो. ब.नं.  ६२५०
फोनः ०११ ४१५००१
फ्याक्सः ०११ ४१५०११
E-mail: procurement@ku.edu.np

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb